Labrida BioClean

Labrida børsten. Foto.

Tilfredsstillende vedlikehold av implantater er nødvendig for å unngå utvikling av peri-implant mukositt og peri-implantitt.

Nyere studier viser at 20-40 prosent av pasienter med implantat utvikler peri-implantitt. Rapporter viser også at det utvikles peri-implant mukositt hos så mye som 80 prosent av alle pasienter med implantat. Ubehandlet kan dette utvikle seg til peri-implantitt, noe som er svært vanskelig å behandle.

Vedlikehold av implantater

LABRIDA BioClean er børsten som forenkler og forbedrer vedlikeholdet av implantater. BioClean gir trygg, rask og en mer pasientvennlig behandling. Du kommer til under kroner, ned i dype lommer og på andre vanskelig tilgjengelige steder uten å skade protetikken, implantatet eller bløtvevet. De bioresorberbare børste – fibrene er skånsomme mot bløtvevet, og eventuelle fragment fra børsten vil resorberes i løpet av få timer.

Mer enn bare en børste

BioClean har en bust av kitosan og brukes i oscillerende vinkelstykker. Kitosan har betennelsesdempende egenskaper og er bakteriostatisk. Kitosanfilamentene i børsten er fullstendig biokompatible og resorberes raskt. Børstehårene av kitosan blir myke, fleksible og sveller når de legges i væske.

Aerosolfri periobehandling

I disse tider er det godt å ha gode alternativer når det gjelder aerosolfri behandling. Labrida BioClean er nå godkjent også til periobehandling. Det betyr at børsten har fått et utvidet bruksområde og dermed også kan anses som et godt supplement til ultralydscaling.

Enkelt og effektivt

Labrida BioClean er en børste som enkelt og effektivt rengjør implantater uten å skade implantatoverflaten. BioClean settes på et oscillerende vinkelstykke. La børsten ligge i fysiologisk saltvann i to minutter før bruk. Anbefalt arbeidstid er to–tre minutter pr. implantat. Skyll lommen etter endt behandling.

 

Kliniske bilder Labrida. Foto.

Bedre for pasienten

Behandling med Labrida BioClean går raskt, og erfaringen tilsier at man ikke trenger å sette anestesi.

Mer info:

Interessert i kurs om forebygging og behandling av peri-implantat sykdom? Se når vi har neste kurs her

Kliniske tips

Journal of Periodontology – 2021 – Hussain – Treatment of residual pockets using an oscillating chitosan device versus regular curettes alone

Labrida BioClean Studies in short

Forskningsrådet investerer i Labrida

Vedlikehold av implantater med kitosan børster

Studie av BioClean kitosan børste

Nå også godkjent til periobehandling