Pilotstudie Labrida BioClean

Behandling av peri-implant mukositt med chitosan børste

Labrida chitosan børste. Foto.

En pilotstudie ved Institutt for Klinisk Odontologi, Det odontologiske fakultet i Oslo og Bjerke Tannmedisin.

Tilfredsstillende vedlikehold av implantater er nødvendig for å unngå utvikling av peri-implant mukositt og peri-implantitt. De bioresorberbare børstefibrene på Labrida BioClean er skånsomme mot bløtvevet, og eventuelle fragment fra børsten vil resorberes i løpet av få timer.

Det ble vist signifikant reduksjon av lommedybden rundt implantat (PPD) to til fire uker etter behandling, og signifikant reduksjon i marginal mukosal inflammasjon også ved sondering (BoP) opp til seks måneder etter behandling.

Treatment of peri-implant mucositis using a resorbable chitosan brush –a pilot clinical study 
Johan Caspar Wohlfahrt* PhD, DDS, Anne Merete Aass, Dr. Odont., DDS, Ståle Petter Lyngstadaas, Dr. Odont., DDS, Odd Carsten Koldsland PhD, DDS,
Institute of Clinical Dentistry, University of Oslo and Bjerke tannmedisin*.

Aim

The aim of the present study was to examine the change in clinical outcome after treatment of peri-implant mucositis with a rotating chitosan brush.

 

Les hele studiet – Wohlfahrt et al EAO 2013

Les mer – Labrida utdrag av studie 2013

Les mer om Labrida Bioclean

Get the product in our online store