Kliniske tips: Labrida BioClean

Veiledning vedrørende bruk av Labrida BioClean

Labrida børsten. Foto.

Børstene må ligge i sterilt saltvann i to minutter før du bruk, da vil fibrene svelle og børstene blir myke. Du skal bruke oscillerende vinkelstykke. (maks 2000 rpm).

Sett børsten ned i lommen før du starter motoren og hold kontakt med implantatet under hele behandlingen.

Beveg børsten i små penslende bevegelser opp og ned uten å trykke eller bruke kraft.

Bruk 2 til 3 minutter rundt ett implantat.

Spyl lommen med sterilt saltvann etter behandling.

 

Se Labrida hurtigveiledning   

Les mer om Labrida Bioclean