Labrida Bioclean – randomisert klinisk studie 2014

Labrida børsten. Foto.

Randomisert klinisk studie ved Institutt for Klinisk Odontologi, Det odontologiske fakultet i Oslo og Bjerke Tannmedisin.

Peri-implant mukositt er utbrett og ubehandlet kan det føre til peri-implantitt. Vi etterstrever en enkel og effektiv måte å vedlikeholde implantatene på. I dette studie ble det brukt både titan curetter og Labrida BioClean chitosan børster. Begge grupper viste signifikant reduksjon av lommer rundt implantatene og blødning ved sondering to og fire uker etter behandling, og opp til seks måneder etter behandling.

Implant Maintenance with a Chitosan Brush –A Randomized Clinical Trial
Johan Caspar Wohlfahrt*, PhD, DDS, Anne Merete Aass, Dr. Odont., DDS, Ståle Petter Lyngstadaas, Dr. Odont., DDS, Odd Carsten Koldsland , PhD, DDS, Institute of Clinical Dentistry, University of Oslo and *Bjerke tannmedisin, Oslo, Norway

Results

Both groups demonstrated significant reductions in mBoP from baseline to 6 months. The test implants treated with the chitosan brush had better improvement in mBoP at 2 weeks and 4 weeks compared with the implants treated with the titanium curettes. The reduction in PPD was significantly better in the test group at 4 weeks. All implants had stable bone levels at the terminal examination as seen on radiographs.

Les hele studiet – IADR 2014 Poster Wohlfahrt

Les mer om Labrida Bioclean

Get the product in our online store