Forskningsrådet investerer i Labrida

«Forskningsrådet investerer en halv milliard i innovative bedrifter.»

Labrida, utvikleren av BioClean-børstene for implantater, fikk i 2016 1,7 millioner i støtte fra Forskningsrådet!

Labrida børsten. Foto.
Forskningsrådets BIA finansierer prosjekter som skal gi høy verdiskaping både for de deltagende bedriftene og for samfunnet. BIA skriver: « Støtte gis kun til de aller beste prosjektene. Det er dermed kvalitetsstempel å få BIA-støtte til sitt prosjekt».

Karakteristisk for bedriftene som støttes er at de har evne, vilje og motivasjon til å drive forskningsbasert innovasjon, og har et internasjonalt perspektiv på sin virksomhet.

Lese hele artikkelen på web siden til Forskningsrådet.

Mæland: Mer forskning må gjøres til forretning

– Jeg vil gratulere alle bedriftene som har kommet gjennom nåløyet. Vi trenger at mer forskning blir gjort om til butikk. Dette er prosjekter som vil kunne gi nye produkter og tjenester i nytt næringsliv, og omstilling og fornyelse i det etablerte, sier næringsminister Monica Mæland.