Resiprocation vs rotation

Lurer du på forskjellen?

På videoen nedenfor kan du se forskjellen på resiproc og roterende. Presentert og forklart av Dr Nasseh fra USA, en anerkjent spesialist.

Mer info:

Tri-Auto mini

BT-race

Bio-race