BioRace – enda enklere endo

Med BioRace vil du på en trygg, effektiv og rask måte oppfylle de biologiske kravene som stilles til en vellykket endo.

Filsystemet er unikt i den forstand at det er blitt utviklet for å kunne oppnå nødvendig apikal størrelse uten behov for ekstra steg eller flere filer. Du vil i de fleste tilfeller kunne rense kanalene med fem filer. Du kommer raskere til en biologisk forsvarlig størrelse, uten at det går på bekostning av sikkerheten.

Færre filer

BioRace er en videreutvikling av Race-systemet. Filene er modifisert, og sekvensen er endret.

Filene leveres i et «Basic Set» som består av filene BR0 til BR5. Med dette settet vil du kunne rense de fleste kanaler til en biologisk akseptabel størrelse. I tillegg leveres det et «Extended Set» som inneholder fire filer som man kan velge å bruke i svært buede kanaler og i store kanaler (opp til størrelse 60).

Get the product in our online store