BT-race

Enda enklere endo

BT-Race – innovativ sekvens og unike instrumenter.

BT-Race gjør det mulig å behandle de fleste kanaler med kun tre filer. Likevel oppfyller du etablerte biologiske standarder, uten å gå på bekostning av sikkerheten og uten stor belastning på kanalen, verken apikalt eller koronalt. Filene har de karakteristiske Race-kjennetegnene: minimal skru-effekt, høy fleksibilitet, ekstremt glatt overflate og maksimal fjerning av debris. Filene leveres sterilt, for engangsbruk.

Tre instrumenter gjør jobben

BT1 (10/06) – er en «path-finder» som ferdigstiller kanalens «glide path» og gir en moderat utvidelse av den koronale tredjedelen av kanalen.

FKG BT-race fil BT1. Foto.

 

BT2 (35) – preparerer apikalt. Filen har ingen taper og er svært fleksibel til tross for at den har ISO-størrelse 35. Kan brukes i alle kanaler, uansett kurvatur. Utstyrt med den patenterte «Booster Tip» (BT) som gjør at den lett penetrerer kanalen og følger kurvaturen.

FKG BT-race fil BT2. Foto.

 

BT3 (35/04) – gir de fleste kanaler sin endelige form. Utstyrt med BT-tipp.

FKG BT-race fil BT3. Foto.

 

For større kanaler finnes BT 40 (40/04) og BT 50 (50/04). Begge har BT-tipp.

Sterilt pakket

BT-Race gjør endo enklere. Filene kommer ferdig sterilisert, klare til bruk. Engangsbruk eliminerer faren for krysskontaminering og reduserer faren for instrumentfraktur. Det eliminerer også behovet for rengjøring og sterilisering av instrumentene.
BT-Race bør rotere med 800 rpm. Dette gjør at filene enkelt penetrerer kanalen, og det minimerer farene for mikrofrakturer.

BT – «Booster Tip»

Den unike, patenterte spissen, «Booster Tip» representerer noe helt nytt.
Spissen er utstyrt med doble skjæreegger, noe som øker skjæreevnen. Dette gjør at det fjernes mer dentin, og at filene arbeider seg raskere ned i kanalen samtidig som kanalanatomien respekteres. Denne spissen gjør det mulig å utvide langt trangere kanaler enn man kan med filer med tradisjonell spiss. På denne måten klarer du deg med færre filer uten at det går ut over sikkerheten.

Vanlig fil med ordinær spiss i trang kanal. Tegning.

Fil med ordinær spiss

FKG Booster spiss i trang kanal. Tegning.

BT-spiss

BT Booster tip vs normal tip

Anbefalt hastighet: 800 rpm (600 – 1000 rpm) Torque 1,5 Ncm

Framgangsmåten

  • Etabler «glide path» ved hjelp av manuelle filer opp til minimum størrelse 15
  • Alle BT-filene bør brukes med 3–4 lange og forsiktige opp-og-ned-bevegelser. Alle filene brukes til arbeidslengde
  • Irriger rikelig under hele behandlingen

Se video av egenskapene og framgangsmåten:

 

FKG BT-race oversiktsbilde filer og kanaler. Tegning.

Mer info:

BT-race brosjyre  (PDF)

BT-race Trope Debelian (PDF)

BT-Race protokoll (PDF)

Resiprocation vs rotation

Get the product in our online store