XP-endo omtalt i Dental Tribune

Hvordan XP-endo finisher ser ut etter utvidelse. Tegning.

 

XP-endo Finisher er laget av en meget fleksibelt NiTi-basert legering. Den følger konturene i rotkanalen og kan nå hele 6 mm i diameter ¬– 100 ganger mer enn standard instrumenter av samme størrelse.

Les hele artikkelen i Dental Tribune

“Now (the canal) is cleaner, perhaps two to three times compared to the conventional techniques we have today,” said Dr. Gilberto Debelian, Norway. The instrument also features a strong resistance to instrument fatigue, thanks to its zero- taper design, and is simple enough for dentists to quickly learn to use.

Mer info:

Les mer om XP-endo finisher