XP-endo finisher

XP-endo, en revolusjon i endodontien

Virkelig 3D-endo

XP-endo finisher er i stand til å gjøre noe ingen andre filer kan – den renser ut hele kanalen, med alle dens forskjellige former og fasonger. XP-endo ekspanderer inn i alle kriker og kroker av kanalen og foretar en unik mekanisk utrensning.

Dette er utfordringen:
Kanalanatomi før instrumentering (grønn), kanalvegger som har vært i kontakt med en standard NiTi fil (rød).  Store deler av rotkanalsystemet blir altså ikke renset.

Tegning av kanalmorfologi uten Xp-E Finisher

*Courtesy of Dr. Frank Paqué (Switzerland)

En standard endofil lager i hovedsak en rund kanal. I dag vet vi at få, om noen, kanaler er runde. De er ofte ovale, C-formede, delte, har resorpsjoner, isthmus etc. Vi har derfor behov for en fil som kan ekspandere inn i alle deler av kanalen, men uten at mye dentin går tapt.
XP-endo er løsningen.

Se hvorfor:

Når XP-endo finisher får en temperatur på ca 35 ºC (temperaturen i rotkanalen), vil den endre form og danne en «krok» på tuppen. Filen øker da sin størrelse fra 25/.00 til å kunne rense mer enn 3 mm, en volummessig økning på over 100 ganger. Filen utfører da en mekanisk utrensing av områder i kanalen som det tidligere har vært umulig å nå. På grunn av sin store fleksibilitet, vil den la kanalens opprinnelige form forbli uendret, den vil altså ikke avvirke dentin eller rette ut kanalen på noen måte.

Hvordan XP-endo finisher ser ut etter utvidelse. Tegning.

Denne filen representerer virkelig en revolusjon innen endodontien. Den kan brukes som en finishing (avsluttende) fil for alle filsystemer på markedet. Rens kanalen som vanlig, bruk så XP-endo sammen din avsluttende irrigasjon.

Mer info:

Kliniske tips

Revisjon XP-endo finisher R (Retreatment)

XP-endo omtalt i Dental tribune

Antibakteriell effekt – XP-endo finisher

FKG XP-endo brosjyre

FKG XP-endo notice