Riva Star – Smart desensitizer

Riva Star sølvdiaminfluorid (SDF)

riva star kit. Foto.

(For nyeste utvikling innen dette, les om Riva Star Aqua her)

Riva Star inneholder:

  • Sølv (Ag) antibakteriell
  • Kaliumjodid (Kl) antibakteriell + eliminerer misfarging
  • Fluor (F) bakteriostatisk + antibakteriell effekt+ remineralisering

SDF er solid dokumentert som et bakteriedrepende middel ved kliniske studier og mange års klinisk erfaring. Eneste bivirkning ved SDF er misfarget tannvev. SDF reduserer vekst av kariogene mikroorganismer, hemmer demineralisering, fremmer remineralisering og hemmer nedbrytning av dentinets kollagen.

Ulikt andre SDF-produkter er det med Riva Star minimal risiko for misfarging av tannsubstans. Dette er mulig ved en kaliumjodid-løsning (Kl) som fjerner frie sølvioner.

riva star kapsler. Foto

Eliminerer biofilm og sensibiliteter

Smart desensitizer

Riva Star fjerner cervikale smerter umiddelbart. Fluor er ofte ikke nok for å eliminere sensibiliteter. Riva Star trekker dypere inn i dentintubuliene og skaper en tøffere overflate. Kliniske studier viser en langtidseffekt på to år7.

MID – Minimaly Invasive Dentistry

Ønsket om å bevare så mye tannsubstans som mulig er essensielt i dagens kariesbehandling. Vi ønsker å drepe bakteriene og forsøke å la berørt dentin remineralisere seg ved å inaktivere karies. For noen pasientgrupper er skånsom og ikke-skremmende behandling nødvendig. SDF eliminerer biofilm1-3 og forebygger karies4. SDF brukes i forbindelse med kariesforebyggende behandling, tidlig karieslesjoner, klasse V-kaviteter, rotkaries og kan erstatte fluorlakk og fissurforsegling8.

Riva Star inneholder 38 % SDF og er ypperlig i kombinasjon med glassionomermaterialer5-6.

Mer info

Artikkel SDF

Brosjyre Riva Star

Dokumentasjon Riva Star

Scientific Reports

Gratis Webinar nmed Carla Cohn

Fotnoter

Get the product in our online store