Riva Star Aqua – siste generasjon SDF-materiale

Riva Star Aqua – anti-karies sølvfluoridmateriale (AgF),
samme effekt som sølvdiaminfluorid (SDF)

Riva Star Aqua blå og grønn flaske

SDF, Sølvdiaminfluorid, har i mer enn 50 år blitt brukt som et anti-karies middel, til å arrestere karieslesjoner og behandle hypersensibiliteter. Spesielt mye brukt innen pedodonti. Riva Star Aqua er et nytt, vannbasert sølvfluorid (AgF)-materiale, like effektiv (1) som SDF-produktet Riva Star, men mer pasientvennlig:

 • Ingen dårlig smak eller lukt av ammoniakk/metall
 • Ikke behov for å beskytte bløtvev
 • Ingen bløtvevsirritasjon

Riva Star Aqua består av 38 % sølvfluorid. I likhet med Riva Star inneholder Riva Star Aqua i tillegg kaliumjodid, Step 2, for forhindrer misfarging av tannsubstans.

 • Effektiv som SDF
 • Unngår misfarging
 • Effektiv biofilm-inhibitor
 • Umiddelbar stopp av sensibiliteter – varighet to år
Hva er sølvfluorid?

Sølv – meget antibakterielt

Fluor – bakteriostatisk + antibakteriell effekt + remineralisering

Sølvfluorid reduserer veksten av kariogene mikroorganismer, hemmer demineralisering, fremmer remineralisering og hemmer nedbrytning av dentinets kollagen.

Hva er sølvdiaminfluorid, Riva Star?

Riva Star er et sølvdiaminfluorid (SDF)-middel som brukes som et anti-karies-middel, til å arrestere karieslesjoner og behandle hypersensibiliteter. Mange har ønsket seg et materiale med de unike egenskapene SDF-produkter har, men uten at det misfarger tannsubstans. Riva Star inneholder kaliumjodid som eliminerer misfarging.

Riva Star er en effektiv og smart desensitizer som fjerner cervikale smerter umiddelbart. Det trekker dypt inn i dentintubeliene og skaper en tøff overflate. Kliniske studier viser en langtidseffekt på minst to år.

Når brukes sølvdiaminfluorid?

Sølvdiaminfluorid består av høy konsentrasjon av sølv og fluor, som virker sammen for å arrestere asymptomatiske karieslesjoner og behandle hypersensibiliteter. Brukes hovedsakelig på primærtannsettet.

Eksempler på indikasjoner:

 • Arrestere, hemme asymptomatiske karieslesjoner
 • Når alder, helse, angst eller andre omstendigheter utelukker andre behandlingsalternativer
 • Som primær/akutt behandling i påvente av videre behandling
 • Ved flere ekskaverte karieslesjoner som ikke kan bli behandlet i samme seanse
 • Minimal invasiv behandling, ART (Atraumatic Restorative Treatment) teknikk

Hvilke kontraindikasjoner er det på sølvdiaminfluorid?

 • Pulpanær karies, tegn/symptomer på irreversibel pulpitt, inflammasjon i tannkjøttet
 • allergi for sølv eller andre tungmetaller
 • gravid eller ammende
 • grunnet kaliumjodid: pasienter under behandling eller medisinering knyttet til skjoldbruskkjertelen

Les mer om Riva Star LES og egen nettside om produktene LES

(1)Turton B, Horn R, Durward C. Caries arrest and lesion appearance using two different silver fluoride therapies on primary teeth with and without potassium iodide : 12 month results. Clin Exp Dent res 2020;1-11