Fantastisk «finish» anteriort

Overflatestruktur etter bruk av diamantbor. Foto. Overflatestruktur etter bruk av diamantbor. Foto. Pussing med geitehårsbørste. Foto. Ferdig pusset overflatesturktur. Foto.

 

Ved kompositt oppbygninger i front er det viktig å gjenskape en naturlig overflatestruktur i kompositten for at restaurasjonen skal fremstå så estetisk god som mulig. Lyset vil da treffe og reflekteres i de ulike fasetter og vinkler slik naturlige maljen muliggjør.

Hvis man tenker seg en hvit kjøleskapsdør, er det nøyaktig dette vi ønsker å unngå. Kjøleskapsdøren er riktignok hvit og flott, men den har ingen struktur. Slik er ikke emaljen! Emaljen har alltid en viss struktur, i varierende grad selvfølgelig. Dette må vi forsøke å gjenskape.

Denne overflatestrukturen kan lages på følgende måte etter at selve grovtilpassing av restaurasjonen er ferdig og man er klar for puss og polering:

  1. Bruk en flammeformet, fin diamant (gul/hvit/rød) med horisontale bevegelser over restaureringen. Du skalper da en naturlig mikrostruktur.
  2. Restaurasjonen vil nå mangle glans, så deretter må du pusse og polere med noe som har evnen til å skape glans uten å igjen å fjerne/slipe ned mikrostrukturen. Benytter du pusseskiver eller gummipolerere vil det raskt ødelegge den mikrostrukturen vi ønsker å bevare.
  3. Bruk så filtskiver eller geitehårsbørster i kombinasjon med diamant pussepasta. Du vil da få et optimalt resultat. Dette tar noen minutter ekstra, men er vel verd innsatsen!

Dette vil gjøre dine frontoppbygninger fantastisk flotte!!

Mer info:

Les om Enamel Plus HRi

Siste hånden på verket !