Enamel Plus HRi

Enamel Plus HRi – estetisk, sterk.

Usynlig marginalkant muliggjort med HRi.

Naturlig emalje «klonet» i kompositt

Enamel Plus HRi sprøyte. Foto.

Enamel Plus HRi ble tilgjengelig på markedet etter seks år med forskning, studier og kliniske tester, ledet av Dr. Lorenzo Vanini.

  • Nanohybrid kompositt
  • Enkel teknikk
  • Få farger
  • Usynlig marginalkant

Det er ikke lenger nødvendig med kompliserte teknikker for å skjule marginalkanten, du trenger heller ikke bygge opp restaureringer med mange ulike farger. I de fleste tilfeller vil du kunne lage flotte restaureringer med kun to farger,

Hvordan er det mulig?

Materialet HRi inneholder 12 prosent nanopartikler av zirkoniumoksid som har gjennomgått en spesiell silaniseringsprosess. Enamel HRi er det første og eneste komposittmateriale med samme lysbrytningsvinkel som naturlig emalje. Dette er så spesielt at EU i 2007 gav prosjektet støtte – som ett av ti medisinske prosjekter.

Ideelle fysiske data for alle typer direkte eller indirekte restaurasjoner

  • Nanopartikler av zirkoniumoksid med høy brytningsindeks (12 prosent)
  • Nye glassfillerpartikler med høy brytningsindeks (68 prosent)
  • Vickers Hardness = 700 Mpa
  • Flexural Strength = 13 500 Mpa

Lysbrytningsvinkel

Forskjellige materialer har forskjellig lysbrytningsvinkel. Setter du to masser med ulik brytningsindeks inntil hverandre, vil man tydelig se dette i overgangen. For eksempel har diamant en lysbrytningsindeks på 3,00, mens glass har 1,52.
Kompositter på markedet har 1,51, mens naturlig emalje har 1,65. HRi-komposittet har nøyaktig den samme lysbrytningsindeks som naturlig emalje.

Lysbrytningsvinkel på Enamel Plus HRi vs konkurrent. Foto.

Brytningsindeks er et mål på et materiales evne til å lede lys. Glass, for eksempel, har en brytningsindeks på 1,52. Det vil si at lysets hastighet blir redusert med 1,52 gjennom glass. Brytningsindeksen brukes også til å definere hvordan lys som går fra ett materiale til et annet, skifter retning i det lyset passerer sjiktet mellom materialene.

Eksempel brytningsindeks: 

Luft 1,00
Vann 1,33
Porselenemalje 1,50
Kompositt 1,51
Glass 1,52
Naturlig emalje og Enamel Plus HRi 1,65

 

Nå er det blitt enda enklere å få god estetikk:

Forenklet teknikk – færre farger
Forenklet teknikk med færre farger. En eller to dentinfarger og en emaljefarge brukes i «basic technique».

Usynlig marginalkant
Dette er mulig fordi HRi har samme lysbrytningsvinkel som naturlig emalje.

Nye dentinfarger
Dentinfargene er nå mer lik naturlig dentin og dets evne til å absorbere og reflektere lys.

Blekefarger
Nå finnes også ultralyse dentinfarger, UD0 og UD0,5.

«Master technique»
Flere tilleggsfarger er tilgjengelig, for eksempel karakteriseringsfarger

Mer info:

HRi brosjyre

Siste hånden på verket !