Irrigasjonsprotokoller

Det blir i endodontien lagt mer og mer vekt på riktig og rikelig irrigasjon for optimal rensing av kanalen.
Hva skal man irrigere med, i hvilken styrke og i hvilken rekkefølge?

Her er irrigasjonsprotokoller som mange spesialister følger.

Irrigasjonsprotokoll del 1. Bilde.

Irrigasjonsprotokoll del 2. Bilde.

Irrigasjonsprotokoll del 3. Bilde

Mer info:

Irrigasjonsprotokoller

Les også om XP-Endo finisher

Get the product in our online store