FKG Resiprokerende: The safest. Simply.

R-Motion® er minimalt invasiv uten at det går på bekostning av ytelsen – en ny løsning innen resiprokerende teknologi.

I de fleste tilfeller oppnår du med R-Motion gode resultater med bare to filer. For å dekke alle mulige situasjoner tilbyr R-Motion et av de største instrumentutvalgene. Med den nye R-Motion Glider C og R-Motion 20/.04 finnes det nå totalt syv filer du kan velge mellom. Vi anbefaler R-motion 30/.04 som hovedfil.

Noen av de viktigste fordelene ved å bruke R-Motion:
«Smooth» – lavere skrueffekt som følge av unikt, moderne design
Minimal invasiv. Fjerner ikke mer dentin enn nødvendig.
Større motstand mot materialtretthet grunnet solid ingeniørkunst – opptil 3,6 ganger mer motstandsdyktig
Større respekt for kanalanatomien takket være en minimalt invasiv tilnærming (30/.04 er en unik fil)
Fleksibilitet ­– opptil 3.3 ganger mer fleksibel enn konkurrerende produkter som følge av varmebehandling og design

• Gir bedre sentrering og opptil 40 prosent lavere dentinbelastning
• Kan brukes med alle resiprokerende endo-motorer

Produktutvalg – et komplett utvalg av filer for å møte behovene til enhver situasjon
Følgende syv filer er tilgjengelige hos oss:
R-Motion Glider, R-Motion Glider C, R-Motion 20, R-Motion 25, R-Motion 30, R-Motion 40 og R-Motion 50.

Bestilling av R-Motion finner du her!

FKG R-Motion – Produktpresentasjon