Tri-Auto ZX2

Tri-Auto ZX2

Høykvalitets endomotor med mange avanserte og nyttige funksjoner, f.eks:

Innebygd apekslokator

Innebygd apekslokator (måler før eller mens du renser). Signaler gis både visuelt og ved lyd. Når angitt avstand fra foramen er nådd, vil motoren gjøre en av fire ting du har bedt den om: 1) Fortsette å rotere, 2) Stanse rotasjonen, 3) Stoppe og så reversere eller 4) Stoppe og så reversere ½ til 1 rotasjon.

 

OGP – Optimum Glide Path

OGP – Optimum Glide Path – skaper Glide Path på en enkel og sikker måte ved at motoren etterligner «Ballanced-force»-bevegelsene man bruker på manuelle filer. På denne måte vil du kunne skaper en glide path raskere og tryggere enn for hånd.

 

OTR – Optimum Torque Revers

OTR – Optimum Torque Revers – velger du dette, slår motoren over til resiprokerende bevegelser ved ønsket belastning. Fungerer ved hastigheter opp til 500 rpm.

 

CW/CCW – vanlig roterende (Clock Wise) eller reverserende (Counter Clock Wise). CCW-modusen er først og fremst tiltenkt ved innføring av f.eks kalsiumhydroksid. Hastighet for CW/CCW er 100 – 1000 rmp.

Vekt 140 g

Produsent: Morita