Sensimatic 700SE

Elektrokirurgi til en rimelig pris

Sensimatic 700SE er nyeste utgave av  Sensimatic-serien, som har vært på markedet i lang tid. Produktene er blitt kjent for sin driftsikkerhet og gode brukervennlighet.

sendimatic 700se
Fordeler med Sensimatic Elektro- kriurgi:

Dynamisk effekt:

Mange som har erfaring med bruk av elektrokirurgi (av typen med radio-rør) har er
fart at den skjærer med svært ujevn motstand. Dette kommer av at den elektriske resistansen i dypere vev er høyere midt i kuttet enn i starten eller i slutten av kuttet, og den økte belastningen gjør at effekten avtar. Blir den omsatte effekten for liten ødelegges celler, forsinkes helingen og bevirkes skorpe-dannelse.
Med Sensimatic stiller du inn den effekten du ønsker omsatt, og den innebygde regulatoren øker eller senker effekten etter hvert som den elektriske resistansen endrer seg. Resultat: alltid et perfekt kutt.

Sikkerhet:

Produsenten forteller: «Så vidt vi vet er Sensimatic det eneste elektrokirurgiapparatet for dentalt bruk som har en egen elektronisk alarmkrets som har til oppgave å beskytte pasienten mot at apparaturen ikke fungerer korrekt. Hver gang du trår på fotkontrollen sammenlignes effekten på elektroden med den forhåndsinnstilte verdien. Er det en uoverensstemmelse sørger denne alarmkretsen for å deaktivere apparatet, og alarmen går.»

Sterilisering:

Sensimatic-elektrodene tåler enhver vanlig form for sterilisering bortsett fra tørrsterilisering. Hele håndstykket, inkludert kabelen kan steriliseres.

5 års garanti:

Produsenten har en slik ubetinget tillit til dette produktet (og etter å ha solgt det i en årrekke slutter vi oss til dem) at de gir deg 5 års garanti.

Sensimatic 700SE har 10 effektinnstillinger og 3 hovedinnstillinger:
skjære, skjære/koagulere, koagulere

sensimatic 700se modus sensimatic 700 power

Fysiske mål og tekniske data:

Maks. utgangseffekt: ca 100 W rms (ved 400 Ohm belastning)
Størrelse: H: 83 mm
D: 197 mm
B: 223 mm
Vekt: 2,8 kg
Tilførsel: 230 VAC 50/60 Hz

Se de forskjellige elektrodene under bestillingsinformasjon.

Mer info:

Sensimatic 700SE brukerveiledning (PDF)