Til revisjon – i stedet for kloroform?

Flaske med appelsinolje. Foto.

Eugenol desobturator er væsken som kan erstatte kloroform i forbindelse med revisjon. Den løser opp Guttaperka. Den består av 100 % appelsinolje.
Appliser en dråpe i rotkanalen vha. en pipette eller en bomullspellet. La virke i ca. ett minutt før mekanisk utrensning. Gjenta ved behov.

På spørsmål om denne væsken kan erstatte kloroform, svarer endodontist Johan Ulstad: «Ja, mest sannsynlig kan den det. Den virker for meg vel så effektiv.»

 

Andre tilbakemeldinger vi har fått på dette produktet, går på det samme – den er minst like effektiv som kloroform, men uten at den blir så «grøtete» i kanalen som kloroform kan bli.

Innhold: 100 % appelsinolje
Mengde: 15 ml