XP Pro Thin – nye unike instrumenter

Nytt design for å møte ulike periodontale utfordringer!

 

Trange interproksimale rom

Mange etterspør en universal-scaler som er så grasil at den når inn i alle trange interproksimalrom. M23 XP Pro Thin er nettopp dette instrumentet.
Så grasilt at man kommer opp til kontaktpunktene, og med en genial vinkling til å følge de mesiale og distale flatene på tannen. Du trenger da bare ett instrument til all supragingival scaling.

American Eagle M23 Pro Thin. Foto.

Pro Thin-designet gjør at man også kan bruke M23 Pro Thin i små trange lommer anteriort.

Grunne lommer

Barnhart 5-6 XP Pro Thin er universal-curetten som vil gjøre det enklere for deg å rense subgingivalt raskt og effektivt. Pro Thin-designet gir deg en grasil arbeidsdel, slik at du lett kommer ned i grunne lommer. Vinklingen på instrumentet gjør det lettere å nå posteriore lommer. Dette er et instrument for deg som normalt bruker Gracey 3/4 subgingivalt.

American Eagle Barnhart 5-6 Pro Thin. Foto.

Curettene kan ofte oppleves for klumpete, og det kan være vanskelig å komme til i anteriore lommer uten å skade vevet. Barnhart 5-6 gjør dette enklere.

Mer info

American Eagle Pro Thin brosjyre.