R-Motion

Nytt resiprokerende endosystem

Med R-Motion har ingeniørene hos FKG nå tatt resiprokerende systemer et skritt videre.

Filene har disse fordelene:

  • Vesentlig lavere taper (.04) – minimal invasiv
  • Langt mer fleksibel enn andre resiprokerende systemer
  • Sikrere mot fraktur
  • En-fil-system – standard instrument 30/.04
  • Ny og forbedret Ni-Ti legering og varmebehandling gjør instrumentene opp til 3,3x mer fleksible
  • Kan prekontureres for enklere tilgang til kanalen

R-Motion – et skritt i riktig retning!

Med R-Motion har FKG utviklet en spesiell design, legering og produksjonsprosess som muliggjør filer med vesentlig lavere taper. For deg som allerede bruker resiprokerende filer, betyr det den samme enkle framgangsmåten, men med et instrument som er mindre invasivt, mer fleksibelt, som transporterer dentin bedre, og som du kan bruke med standard guttaperka. Mindre skru-inn-effekt, bedre kontroll, mer effektiv transport av dentinspon og en behandling som er minimal invasiv er alle fordeler som du vil sette pris på.

Én-fil-system

Vi anbefaler den unike R-Motion 30/.04 som standardfil. På grunn av den lave taperen er instrumentet svært fleksibelt og gir mer plass til og bedre transport av debris. Filene er varmebehandlet og kan prekontureres.

Glider (path-finder)

I tillegg til shaping-instrumentet lanseres også det unike glidepath-instrumentet R-Motion Glider med varierende taper. Spissen på glideren er 15/.03 og bringer deg raskt og enkelt til arbeidslengde. Instrumentet øker i taper, og i den koronale delen er taperen .06, noe som gir en fantastisk god åpning koronalt. Et unikt, effektivt og genialt instrument.

R-Motion:
Glider: 15/.03v eller 15/.03 C (ikke varmebehandlet og noe stivere – for f.eks. kalsifiserte kanaler)
Shaping: 20/.04, 25/.06 eller 30/.04, i tillegg: 40/.04, 50/.04. Alle i 21, 25 eller 31 mm.
Kan brukes på alle resiprokerende motorer / vinkelstykker.

Mer info:

Introduction of FKG Dentaire R-Motion med dr. Oscar van Stetten.