Ny tilnærming til kjeveortopedi – Bio-aktivator

Teoretisk og praktisk kurs i bio-aktivatorer:

Elastodonti og bio-aktivatorer er et flott hjelpemiddel for å oppnå et mer stabilt bitt med god funksjon og estetikk. Vi tilstreber blant annet å gjenopprette og bevare den vertikale dimensjonen og skape den riktige balansen mellom kjevene. Dette to-dagers kurset tar deg gjennom elastodontisk terapi på en grundig måte.

Målet er å kvalifisere deg til kunne bruke bio-aktivatorer på barn og voksne pasienter, både enkle og mer kompliserte kasus.

Det vil bli gjennomgang av ulike kliniske prosedyrer steg for steg, drøftet ulike aspekt og problemstillinger knyttet til behandlinger, og vist standardiserte protokoller som vil bidra til å minimere risiko for feilbehandling og lære deg å løse eventuelle utfordringer.

 Informasjon om kurs og påmelding finner du her.

Kursholder Dr. Cardarelli har mange års erfaring i bruk av Elastodontic Therapy. Han
foreleser internasjonalt i bruk av bio-aktivatorer og estetikk. Vi er glad for at
han nå tar turen til Norge og vil dele av sine kliniske erfaringer.

DDS Filippo Cardarelli

Graduated with honors in Dentistry and Dental Prosthetics. Specialized with
Honors in Orthodontics at the University of Milan. Subject lecturer in Pediatric
Dentistry at the University of Milan. Author of publications in national and
international journals. He holds courses and conferences where he presents his
working method. Author of a new orthodontic technique in developmental age:
Elastodontic Therapy. Freelancer in Isernia, Florence and Bologna and Milan.