NeedleOff – automatisk kanylefjerner

Smittevern: unngå stikkskader. Nå kan du fjerne og oppbevare kontaminerte kanyler på en smidig og trygg måte. Med ett-hånds-grep: funksjonelt og forsvarlig. Ingen recapping, ingen stikkskader, trygg oppbevaring og transport av kanylene. Rett og slett sikker kanylehåndtering som oppfyller stikkskadedirektivet (les på Lovdata, eller se artikkel om det i Tidende her)

NeedleOff skrur av kanylen automatisk og slipper den ned i kanyleboksen. Ledningsfritt og intuitivt. 

Basale smittevernrutiner er basert på prinsippet om at alle kroppsvæsker inklusive blod, sekreter og slimhinner (m.m.) kan inneholde smittestoffer. Gjennomføring av slike rutiner overfor alle pasienter vil redusere risikoen for smitte fra både kjente og ukjente smittekilder og er en forutsetning for et effektivt smittevern i helsetjenesten. Risikoavfall tas hånd om på en forsvarlig måte.

Ny prosedyre for å eliminere fare for stikkskader fra kanyler 
  • For automatisk fjerning og trygg oppbevaring av kontaminerte anestesikanyler
  • Kompatibel med alle gjengede anestesisprøyter og kanyler
  • Meget brukervennlig og enkel i bruk

Smittevern: stikkskader elimineres med NeedleOff beholderen

Hvordan fungerer dette systemet for å håndtere kanyler forsvarlig?

Etter siste injeksjon setter du kanylen ned i apparatet mens du holder sprøyten. NeedleOff griper tak i kanylen, og en liten, batteridrevet motor skrur automatisk kanylen av sprøyten. Kanylen faller ned i den integrerte kanyleboksen Sharptainer, en boks som har plass til 400 kanyler. Displayet gir instrukser til brukeren og viser antall kanyler som er i Sharptaineren. Når Sharptaineren er full og du fjerner den fra NeedleOff, lukkes den automatisk. Du plasserer da en ny Sharptainer i NeedleOff-maskinen.

Med NeedleOff inne på behandlingsrommet vil kontaminerte kanyler ikke lenger bli liggende på brett eller bli overlatt til kolleger for videre transport. NeedleOff gjør klinikken tryggere for alle uten å komplisere rutinene eller forsinke teamet. NeedleOff oppfyller stikkskadedirektivets intensjon!

Den står stødig på bordet og er batteridrevet.

Sharptainer

SHARPTAINER Safety kanyleboks vil bare inneholde selve kanylen. Ingen recapping av hetten. Dermed vil man redusere  90 % av medisinsk/smittefarlig/risikoavfall på klinikken, med andre ord bedre smittevern. Risikoavfallet er sikret og Sharptaineren som nå er forseglet, leveres sammen med annet risikoavfall.

Smittevern: NeedleOff starter kit forhindrer stikkskader

GRIPPER KASSETT kan enkelt byttes Gripper kassett video

BATTERI & LADING Oppladbart batteri  Batteri/lade video

RENGJØRING & VEDLIKEHOLD Desinfiseres med standard desinfeksjonsmiddel Rengjøre og vedlikehold video  

Beskyttelse mot stikkskader

Håndter skjærende og stikkende utstyr slik at du unngår skader:

  • Det anbefales å ikke sette beskyttelseshetter tilbake på brukte kanyler (recapping)
  • Skjærende og stikkende engangsutstyr kastes umiddelbart i kanylebokser som deretter lukkes forsvarlig. Bruk emballasje som sikrer mot gjennombrudd, brekkasje og lekkasje
  • Ha boksene så nær brukerstedet som mulig
  • Fyll boksene bare ¾ fulle og forsegl dem før transport