MTA sement

Et nyttig reparasjonsmateriale for endo

MTA sement er et svært nyttig reparasjonsmateriale ved endodontiske arbeider. Tidligere har man benyttet forskjellige  materialer for endoreparasjoner: Amalgam, zink, kompositt, glassionomer, kalsiumhydroksid mm. Ingen av disse har vist  seg å være ideelle materialer med tanke på de spesielle forhold og krav som stilles til rotreparasjoner.
Et godt materiale må oppfylle følgende krav:

  • Forhindre marginale spalter
  • Tillate normal helningsprosess
  • Enkelt å håndtere klinisk

Tann med forklaring av hvor MTA kan brukes. Tegning.

Kliniske indikasjoner for MTA:

  • Furkale reparasjoner
  • Reparasjon av perforasjoner
  • Retrograde rotspissfyllinger
  • Pulpakapping
  • Reparasjon av rotresorbsjon
  • Apexfiksasjon
  • Apexigenesis

Vi har prøvd ut produktet hos ledende endodontister som konkluderer med at denne MTA’en hadde bedre håndteringsegenskaper enn annen MTA på det norske markedet.

OBS! I denne forpakningen holder 2 gram til 14 behandlinger!
OBS! Til vanlig bruk anbefaler vi den grå:den har større tetthet.
Hvis du av estetiske hensyn trenger hvit MTA har vi det i 1-grams forpakninger.

Get the product in our online store