Minimaliser sealer-forbruket ditt

Vi har vel alle et ønske om å være rasjonelle i vårt forbruk, særlig hvis det vi bruker er kostbart. Dette tipset kan hjelpe deg til å minimalisere bruken av TotalFill sealer.

I stedet for å presse ut sealeren på en glassplate, de aller fleste erfarer at man ikke bruker opp den mengden som presses ut, kan du gjøre dette på en annen måte.

Sett på den tynne, bøybare spissen på TotalFill sprøyta.

Totalfill bilde 1

Disse følger med i pakken og er autoklaverbare. Press litt sealer i den apikale delen av kanalen med spissen.

Skru så av spissen fra sprøyta og bruk resterende sealer som ligger igjen i plastpissen til å dyppe guttaperkapointen i.

Sprøytespissen vil da fungere som en «brønn» du dypper pointen i og du får brukt opp all sealer som er kommet ut av sprøyten.

Mer info:

Les mer om TotalFill rotfyllingsmateriale