Labrida – godkjent for perio

Labrida BioClean® – nå godkjent for periobehandling, uten aerosol spredning.

Labrida børsten. Foto.

Situasjonen med Covid-19 har vært og er krevende for tannpleiere, spesialister og allmennpraktiserende tannleger. Tannklinikker verden over har i lang tid vært pålagt å holde stengt for all pasientbehandling.

Det foregår nå en forsiktig oppstart i henhold til retningslinjer gitt av de lokale Helsemyndighetene. Ett av punktene som er gjennomgående i disse, er en anbefaling om ikke å bruke instrumenter som genererer aerosoler, som f.eks. ultralyd/USS og høyhastighets vinkelstykker. I enkelte land har de gått så langt som å forby bruken av aerosol-genererende instrumenter. Det er godt dokumentert at visse virus og bakterier kan smitte via aerosoler som følge av bruk av slike instrumenter. Videre er det vist at Covid-19 holder seg lengre aktivt i aerosoler enn andre virus, samt kan spres over større avstander.

Labrida BioClean® er nå også godkjent til bruk på pasienter med periodontitt, dette etter en klinisk studie. Indikasjonsområdet er dermed utvidet til å gjelde renhold av både implantater og tenner. Børsten brukes i oscillerende, lavhastighets vinkelstykke og anvendes nede i lommen rundt henholdsvis implantatene og tennene.

Bruk av Labrida BioClean® er som sådan innenfor de retningslinjer som er gitt av Helsemyndighetene. Dette er viktig for terapeutene da det er med på å sikre god og trygg tannpleie, og kan bidra til at særlig tannpleiere kan gjenoppta behandling av pasienter.

Journal of Periodontology – 2021 – Hussain – Treatment of residual pockets using an oscillating chitosan device versus