KURSET ER FULLT !

Bitt – funksjon og protetikk

Teori og praksis

Har du opplevd å få en bittskinne tilbake som til tross for omhyggelig registrering nesten tar livet av deg og timeboka di når den skal tilpasses?

Kurset henvender seg til tannleger som støter på komplikasjoner som er forbundet med «BITT, FUNKSJON og PROTETIKK».

Formålet med kurset er å gi deg teoretiske og praktiske redskaper som kan hjelpe deg til å planlegge og gjennomføre større og mindre protetiske rekonstruksjoner med et forutsigbart resultat. Det er nødvendig å kunne klassifisere pasientens bittfunksjonelle status.

Kurset vil gi deg et «brush-up» på teorien. Du vil også få praktisk erfaring med forskjellige registreringsmetoder og -teknikker, og lære å planlegge rekonstruktive behandlinger.

  • Grunnleggende teori knyttet til kjeveledd, muskler og okklusjon
  • Praktiske øvelser knyttet til teknikker
  • Praktiske øvelser knyttet til registrering av pasientens bitt
  • Sjekkliste til bruk ved alminnelig undersøkelser og recall

Du vil få kjennskap til verktøy som vil letter kommunikasjonen med pasientene dine.

 

Kursinstruktører


Tannlege Jan F. Thomsen

Holder forelesninger verden over hovedsakelig om estetisk tannpleie. Han har holdt forelesninger ved en rekke internasjonale kurser og symposier. Thomsen er en dyktig kliniker og en etterspurt kursholder. Uteksaminert ved Odontologiske Fakultet i København i 1986. Praktiserer nå ved Colosseum-klinikken i København sentrum, med hovedfokus på keramikk og kompositt.

 

 

Kursholder: Lars Bo Petersen


Tannlege Lars Bo Petersen

Tandlægeskolen i København 1975-80. Børnetandplejen Bornholm 1980-83. Tandlæge i Stuttgart(D), Bruxelles (B) og St.Ives (GB) 1983-1999. Privat praksis i Helsingør 1999-2007. Ansat tandlæge Colosseumklinikken 2007-. Mobilkirurg 2004-. Ph.d. Uddannelse Aarhus december 2011- forsvar april 2016 omkring CBCT og fjernelse af visdomstænder. Klinisk forskning i privat praksis 2011-. Undervisning postgraduat 2011-. Forskningskonsulent i Region Hovedstaden med henblik på registrering af forskning samt plan for videreudvikling DK 2016 – 2017.

 

 

 

 

Laster kart ....

Kurspåmelding

Dette kurset er fullbooket.