Derma – graft for bløtvevs-regenerasjon

Xenogen graft for bløtvevs-regenerasjon fra OsteoBiol

Derma består av 100 % dermis, laget under overhuden, og brukes som et alternativ til bløtvevstransplantasjon. Ulike tykkelser fra 0,5 mm opp til 2,00 mm. Vil gradvis integreres med bløtvev. Derma er en sterk og motstandsdyktig membran. Stabiliserer graftmaterialet samtidig som den fungerer som en en sterk barriere mot epitelinnvekst.

Derma kan brukes som et alternativ til bløtvevstransplantasjon der hvor det fremdeles er en viss grad av keratinisert bløtvev til stede rundt tann eller implantat. Brukes også ved bløtvevsregenerasjon rundt implantater. Se flere anvendelsesområder og dokumentasjon her: https://www.osteobiol.com/products/membranes-and-barriers/derma.html

Tykkelser:

0.5 mm (±0.1 mm)
0.9 mm (±0.1 mm)
2.0 mm (±0.2 mm)

Resorbsjonstid:

0.5 mm: ca. 1 måned
0.9 mm: ca. 3 måneder
2.0 mm: ca. 5 måneder

Ulike størrelser:

0.5 mm: 20×20 mm
0.9 mm: 25×25 mm, 12×8 mm, 50×50 mm
2.0 mm: 7×5 mm, 15×5 mm, 30×30 mm, 50×50 mm

For litteraturliste med mer se: https://www.osteobiol.com/products/membranes-and-barriers/derma.html