Everstick: High technology – low budget

En fiberforsterket løsning er spesielt velegnet til behandling av løse eller manglende tenner, og til reparasjoner og proteser. Fiberforsterkninger er varige, rimelige og estetiske.

Minimal invasive

Fiberforsterkninger er en konservativ behandling fordi man vanligvis ikke trenger å preparere nabotennene. Man bevarer så mye som mulig av pasientens tannsubstans.

Kostnadseffektivt

I de beste tilfellene kan pasienten ferdigbehandles etter bare ett besøk. Dette gjør at behandlingen blir enkel og lite tidkrevende for pasienten. Løsninger med fiberforsterkning krever færre besøk hos tannlegen enn mer konvensjonelle behandlingsmetoder.

Varig

Undersøkelser viser at fiberforsterket kompositt har mer enn hundre ganger bedre bruddstyrke enn kompositter uten slik forsterkning.

Estetisk

Løsningen er estetisk, ettersom fargen på fiberforsterkningene er tilpasset pasientens egne tenner. Strukturen på fiberforsterkningen er helt uten metall, og derfor føles den god og naturlig i munnen.

everStick er et prepolymerisert glassfibermateriale med meget sterke kjemiske egenskaper. Dens patenterte kjemi gjør everStick til markedets best dokumenterte og mest brukte glassfiber.

Fiberen har gode håndteringsegenskaper fordi den uherdet minner om myk karamell. everStick kan brukes med den bondingen, det komposittet og de instrumentene du allerede har.

everStick® C&B

Fiberforsterkede komposittbroer

  • overflateretinerte broer (Maryland)
  • innlegg og onlay-broer
  • hybridbroer

everStick® perio

For pasientvennlig splinting

  • periodontal splinting
  • traumesplinting
  • kombinert periosplinting og bro