GTO «sticky bone» benerstatning

GTO fra en av europas ledende produsenter av biomaterialer

  • GTO har en ideell viskositet gjør det mulig å pakke materialet på en enkel måte
  • Appliseres inn i defekten direkte fra sprøyte, ingen miksing
  • GTO sticky bone adapteres og modelleres som putty

GTO fremstilles av xenogent ben. Bengranulene er de samme som har vært brukt i Gen-Os materialene i nærmere 20 år, og er nå tilsatt en syntetisk biokompatibel kopolymer som gjør materialet puttylignende.

  • Distribuert i over 70 land.
  • Solid dokumentasjon med 20 år med klinisk forskning.

Ny bioteknologi

Det er fremstillingsprosessen ved OsteoBiol-produktene som er nøkkelen. De fleste biomaterialer gjennomgår en nøytraliseringsprosess ved temperaturer opp mot 900 °C. OsteoBiol-produktene gjennomgår en prosess som gjør at dette ikke er nødvendig. Dette gir materialet disse fordelene:

  • Den naturlige porøsiteten i biomaterialene blir bevart. Materialet er derfor meget hydrofilt, så blod vil raskt og enkelt trekke inn i bengranulene og
    den naturlige tilhelingsprosessen vil hurtig komme i gang
  • Kollagenet blir bevart. Kollagen er helt avgjørende for nydannelse av benvev

 

Mer info:

Brosjyre GTO

Get the product in our online store