Froggymouth – korriger tungeposisjon og gjenopprett pust gjennom nesen

Myofunksjonell orofacial gjenopprettings-apparatur

FroggyMouth kan i løpet av noen uker/måneder endre et atypisk svelgemønster og hjelpe brukeren til å puste gjennom nesen.

Dette oppnås ved å stimulere det ubevisste nervesystemet.

Hva er FroggyMouth?

  • Passiv rehabilitering – FroggyMouth er det første anoetiske* myofunksjonelle orofaciale rehabiliteringsapparatur. Den tvinger leppene fra hverandre under svelging og hindrer på den måten sugende svelging. Pasienten finner ubevisst selv en ny måte å svelge på. Dette gjøres ved nevrologisk opplæring av musklene i tungen og ansiktet.
  • 15 min. foran tv-skjermen hver dag – Når pasientens oppmerksomhet er fokusert og hodet er i rett posisjon, unngår man stimulering av de nervebanene som er bevisst, men stimulerer heller de banene som er ubevisste.
  •  Effektiv behandling – Den viktigste studien utført ved Universitetet i Lille, viser 80 prosent effektivitet etter 10 uker med behandling. Denne innovative tilnærmingen og resultatene som er oppnådd, er blitt presentert på internasjonale kongresser.

FroggyMouth er designet av Dr. Fellus ved Robert Debré Hospital i Paris. Produseres i Frankrike, oppfyller kravene til ISO13485 og er CE -og FDA sertifisert. Denne innovative tilnærmingen og de resultatene som er oppnådd, er blitt presentert på internasjonale kongresser. En del av disse presentasjonene er tilgjengelige som opptak, for mer info kontakt oss på post@technomedics.no.

Froggydays 2022 – se reprise av presentasjoner

* Ubevisst (nevrologisk opplæring av musklene i tungen og ansiktet). Pasienten finner selv ubevisst en ny måte å svelge på.

 

Video – brukerveiledning
Video – hvordan fungerer FroggyMouth i praksis?