Fordeler med BioRace

Trygt – Raskt – Enkelt

Tryggere

Slik BioRace er designet og protokollen satt opp, vil man oppnå større trygghet blant annet fordi den apikale belastningen av filene blir mindre. I likhet med Race-filene er BioRace også designet for å unngå at filene skrur, eller trekker, seg inn i kanalen. Dette er svært viktig med hensyn til tryggheten.

Raskere

Med BioRace vil du kunne oppnå en apikal biologisk akseptabel størrelse i de fleste tilfeller med fem filer. Dette betyr en rask, men trygg endo.

Enklere

BioRace har en enkel sekvens – den første filen kalles BR0, så følger BR1, BR2 osv.
Filene har et svært enkelt identifiseringssystem. Dette gjør det enklere både for deg som tannlege og for dine assistenter.

Bedre irrigasjon

Med BioRace vil man oppnå en noe annerledes fasong på apikalområdet. Man vil i de fleste tilfeller ende opp med 35/04 eller 40/04, noe som vil gjøre den apikale irrigasjonen enklere og bedre. Dette er viktig for å utnytte den antimikrobielle effekten av irrigasjonsmidlene.

Enklere rotfylling

Med den apikale fasongen BioRace lager, vil man enklere kunne rotfylle kanalen. Man får en fasong på kanalen som gir bedre adaptasjon, og som gjør behovet for hjelpepoints og lateralkondensering langt mindre. I mange tilfeller vil man kunne benytte en såkalt «single point»-teknikk, det vil si at man kun bruker en masterpoint (04 taper), for eksempel størrelse 35/04, 40/04 eller i større kanaler 50/04. Rotfyllingen blir på denne måten enklere og raskere, samtidig som den oppfyller de viktige biologiske prinsipper innen endodontien.

Se video av hvordan det gjøres:

Så mye bør kanalene renses:

Mer info:

BioRace brukerveiledning

BT/BioRace fargemarkeringer

Get the product in our online store