Flexi-Clamp og Flexi-Trix

Seksjonsmatrisesystem

Systemet hjelper deg til å oppnå riktig anatomisk form på klasse II-komposittrestaureringer og et bedre kontaktpunkt mot nabotenner. Fra Rønvig kommer Flexi-Clamp og Flexi-Trix – prekonturerte seksjonsmatriser og separasjonsring for klasse II-komposittrestaureringer.

Flexi-Clamp

  • Fikserer matrisen og separerer tennene effektivt
  • Engangsbruk – alltid optimal separasjonskraft
  • Laget av hardplast
  • Mulig å forme og kutte med en diamant for å oppnå bedre aproksimalkontakt med tannen eller redusere høyden
Flexi-clamp. Foto.

Flexi-Trix

  • Kollapser ikke inn i kaviteten
  • Ideel også for større restaureringer
  • Enkel å forme og konturere
  • Tre størrelser (5 mm, 6 mm, 7 mm)
Flexi-Trix alle størrelser. Foto.

 

Se hvordan det gjøres:

 

Mer info:

Brosjyre FlexiTrix FlexiClamp (PDF)

 

Bestillingsinformasjon: