Fjerning av guttaperka, hva er best?

Denne studien fra juli 2016 sammenligner effektiviteten til å fjerne guttaperka for et enkelt resiprokerende instrument med et system med flere roterende instrumenter. Det ene var merkbart bedre enn det andre. Men uansett – bruken av  XP-endo Finisher til slutt gav aller best resultat.

Les hele artikkelen i her.

Conclusions
The rotary multiple-instrument system was more effective and faster than the reciprocating single-instrument approach in removing previous root canal fillings. As for the Reciproc group, it was observed that the larger instrument promoted significantly better results. The adjunctive finishing instrument XP-Endo Finisher significantly improved filling material removal.

 

Mer info:

XP-endo Finisher

XP-endo Finisher R (Retreatment)

XP-endo Finisher – antibakteriell effekt