Forskriftsendring skal hindre stikkskader og infeksjoner

EUs stikkskadedirektiv

Arbeidsdepartementet har på bakgrunn av EUs stikkskadedirektiv fastsatt endringer i forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav. Endringene skal blant annet hindre skader og infeksjoner ved bruk av kanyler i helsevesenet.

På bakgrunn av risikovurderingen er det nå et krav at det ved håndtering av spisse eller skarpe gjenstander skal benyttes utstyr med sikkerhetsmessige beskyttelsesmekanismer. Det er nye krav til plassering av avfallsbeholdere, og plasthylsen som sitter på alle nye kanyler i Norge skal ikke settes tilbake på kanylen etter at den er brukt.

Les hva Arbeidstilsynet skriver om forskriftsendringen

Forskriftsendringen er tilgjengelig på Lovdata

Les mer om Aspiject safe og Conta Guard

Get the product in our online store