Enamel HRi Function

Emalje-kompositt som kan erstatte gull

Function Emalje kompositt forpakning. Foto.

Gjennom mange tiår har gull vært materialet som har satt standarden for okklusjonsfunksjon. HRi Function er et emaljemateriale tilnærmet lik gull i funksjon, men med de estetiske krav vi stiller til dagens materialer.

Den mekaniske slitasjen ved HRi Function er nesten like lav som gull på grunn av en helt spesiell silaniseringsprosess. Dette materialet har dermed vesentlig større motstandsdyktighet mot mekanisk slitasje enn andre komposittmaterialer på markedet. Materialslitasjen (mm³) på dette nye emaljematerialet er tilsvarende glass-keramer (presset). 

  • Kan brukes i kombinasjon med alle komposittmaterialer
  • Tre ulike masser med ulik lyshet: EF1, EF2, EF3 (EF3 mest hvit)
  • Legges i 2 mm sjikt
  • Kan brukes i kombinasjon med bulk fill-materialer

Leveres både i sprøyter (5 g) og i kapsler.

Mer info:

Kompositt uten Bis-GMA og frie nanopartikler – HRi BioFunction