ENAMEL HRi Flow Bio

Enamel HRi BIO Flow er et biokompatibelt flytende kompositt med god flyteevne og ingen luftbobler. Det inneholder hverken komonomerer, Bis-GMA eller frie nanopartikler og er fullstendig biokompatibelt for å sikre perfekt integrering uten at det frigis noen toksiske stoffer.

Fantastisk egenskaper

HRi Flow skiller seg ut fra andre flowmaterialer på mange områder:

  • Høyt fillerinnhold (77 %)
  • Høyere viskositet og elastisitetsmodul (stress og belastning i et materiale)
  • Høyere røntgenkontrast
  • Fantastiske fysiske egenskaper!

Ideelt til:
Femte-klasse fyllinger
Basesjikt for 2.-klasse bokspreparasjoner.
Små 1.-klasse restaurasjoner
Små 3.-klasse restaurasjoner
Fissurforsegling
Og mye mer …

Get the product in our online store