ENAMEL HRi Bio Line – Ena Bond

Ingen toksisitet. Helt biokompatibel, inneholder ikke BIS-GMA, ingen frie nanopartikler eller komonomerer. Bio Line serien fra Micerium vil ikke frigi noen toksiske stoffer.

Bindingsstyrke på mer enn 30 Mpa*

Estetisk; samme fluoriserende resin-matrise som i HRi kompositt

Ethanolbasert

ETCH & RINSE
Lysherdende bonding. Femte-generasjons enkomponent bondingsystem. Brukes etter etsning med fosforsyre.

Ena Bond kan kombineres som et flersteg-system med Ena Seal som steg to. Dette er en teknikk som benyttes av mange ledende klinikere i Europa. Ena Seal er et rent resinmateriale og appliseres som lag nummer to etter Ena Bond. Dermed har man et 4.-generasjons bondingsystem.

*(Universitet i Chieti – prof. Camillo D`Arcangelo)