Ease-It komposittvarmer

Ease-It komposittvarmer

Gir svak oppvarming og lettere håndtering av kompositt.

Høyviskøs kompositt kan være hard å presse ut av kapsler eller sprøyter og vanskelig å tilpasse og modellere i kaviteten.

Ease-it med tilbehør. Foto.

 Svak oppvarming

Ved svak oppvarming av komposittet oppnår du:

  • økt flytevne og bedret tilpasning i tynne lag og i små kaviteter
  • «kornete» materialer blir glatte og får ensartet konsistens
  • redusert fare for både å danne luftlommer i materialet

Delene

Ease-it med tips Ease-it med sprøyter Ease-it med skål. Foto.
  1. En oppvarmingsenhet med elektronisk temperaturregulering. Temperaturen kan reguleres mellom 40 og 50 grader iht. det materiale du benytter, og hva du foretrekker. Innebygd LED-indikator skifter fra gult til grønt lys når den innstilte temperaturen er oppnådd.
  2. Ease-It sprøyte-/tipholder har plass til 7 sprøyter eller (hvis man vender den opp ned) 8 kapsler.
  3. Boks med lokk som beskytter mot lys – lokket filtrerer bort det lysspekteret som herder komposittet. Boksen kan også fungere som en «blandeblokk», takket være en overflate kompositt ikke kleber til. Innerplaten i boksen kan tas ut og steriliseres.

Alle deler kan bestilles separat.

Både oppbevaringsboksen for kapsler og holderen for sprøyter kan tas fra oppvarmingsenheten og plasseres ved stolen. I romtemperatur vil materialene bevare sin temperatur i minst 10–15 minutter. Gjentatt eller forlenget oppvarming med Ease-It har ingen negativ effekt på komposittmaterialene. (Se studier i pdf-format nedenfor.)

Mer info:

Ease-it
Ease-It tester ved Universitetet i København
Effect of Preheating on the Mechanical Properties of Resin Composites