Dryz

Enkelt middel for sikker hemostase

Dryz forpakning med sprøyte. Foto.
Dryz er en aluminiumklorid-pasta som etterlater seg et rent og tørt arbeidsfelt på to minutter. Brukes til alle typer moderate blødninger.
  • Adapterer godt til mukosa
  • Skylles enkelt bort med treveisprøyten
  • Etterlater sulcus tørt og rent
  • Kapslene passer i en ordinær kapselpistol

Dryz har en lys grønn farge som gir god kontrast til gingiva, blod og tannsubstans; man ser derfor enkelt om alt materialet er fjernet.
Leveres i kapsler og i sprøyter med tilhørende kanyler.

Se hvor enkelt det er:
Dryz leveres i sprøyter og i kapsler (som passer i en standard kapselpistol for kompositter)
DryZ kapsel med kapselsprøyte. Foto. DryZ sprøyte. Foto.