AMCOP® elastodontisk bioaktivatorer – hvorfor?

Fordeler ved AMCOP® : tidlig kjeveortopedisk intervensjon

Elastodonti og bio-aktivatorer er et flott hjelpemiddel for å oppnå et mer stabilt bitt med god funksjon og estetikk. AMCOP er delvis prefabrikkert apparatur for tidlig guiding av kjever og tenner i deres vekst og utvikling. Ved slik tidlig kjeveortopedisk intervensjon vil behov for større kjeveortopedisk behandling reduseres.

  • Fremmer vekst mandibulært og maksillært
  • Rask og behagelig behandling
  • Fremmer en korrekt formet tannbue
  • Det oppnås tannjustering, som framfor alt er stabil over tid
  • Reduserer faren for tilbakefall
  • De reduserer behovet for ekstraksjoner
  • Gir mulighet til å behandle malokklusjon fra 2–3-årsalder
  • Kan brukes på pasienter i vekstalder og voksne
  • Kontrollene er raske og smertefrie

Hvorfor er AMCOP® et stort framskritt innen kjeveortopedien?

AMCOP® er en kjeveortodontisk teknikk som tar sikte på å gjenopprette funksjoner som i stor grad bidrar til tannjustering og dermed også okklusjon. Dette er mulig fordi AMCOP® bioaktivatorene virker tredimensjonalt – de virker på tennene, kjever og musklene.

Les mer https://technomedics-dev.frontkom.io/aktiviteter/kurs/teoretisk-og-praktisk-kurs-i-bio-aktivatorer/