A-DAPT

Modellering av kompositt.

A-DAPT – taktile og fleksible silikoninstrumenter. Arbeidsspissene har en elastisitet som gjør at du lettere kan fordele og forme kompositt-og glassionomer-materialer, også i helt tynne lag. A-dapt instrumentene kommer med utskiftbare «non-stick» arbeidsspisser av silikon som ikke kleber til kompositt. Instrumentene fungerer som en pensel eller børste.

A-dapt penselformet modelleringsinstrument i bruk. Foto.

A-dapt penselformet

A-dapt konusformet modelleringsinstrument i bruk. Foto.

A-dapt konusformet

A-dapt penselformet modelleringsinstrument i bruk. Foto.

A-dapt penselformet

Instrumentet finnes i to utgaver:
• Rett instrument med to penselformede spisser
• Buet instrument med to konusformede spisser

A-dapt modelleringsinstrumenter. Foto.

Mer info:

A-Dapt brosjyre (PDF)

A-Dapt brukerveiledning (PDF)